Kurumsal Danışmanlık

Neden?

  • Kurumsal sağlık, sağlıklı bireylerle sürdürülebilir.
  • Beslenme ve yaşam tarzı, bağışıklık ve vücut sağlığıyla birebir ilişkili kavramlardır.
  • Yetersiz ve dengesiz beslenen bireylerde bilişsel ve fiziksel performans eksiklikleri görülmektedir.
  • Yapılan bilimsel araştırmalar, yorgunluk ve soğuk algınlığı temelli işgücü kayıplarının, sadece Amerika'da şirketlere yıllık yaklaşık 200 milyon dolar ek maliyet yüklediğini bildirmektedir.

Nasıl?

Kurumsal beslenme danışmanınız, sizi ve çalışanlarınızı yerinizde ziyaret ederek, beslenme durumunuz, rutin ve iş alanınızla bağlantılı aktivite düzeyleriniz temelli bilgileri edinmek üzere bilgilerinizi alır. Bu veriler ışığında, ilgili yönetici ile birlikte durum analizleri ve değerlendirmeler yaparak, bireysel ve grup eğitimleri planlanır.

Kurumunuzun yemek hizmetleri ister kurum çatısı altında, isterse dışarıdan hizmet alımı şeklinde olsun, mutfağınız yerinde gözlemlenip, eksiklikler ve öneriler raporlanarak kurum bilgisine sunulur.

Menüleriniz enerji ve besin öğesi yönünden değerlendirilir ve öneriler sunulur. Talep halinde, mevsimine uygun ve içerikçe yeterli menüler farklı bütçelere uygun şekilde alternatiflendirilerek aylık menü danışmanlığı sağlanır.

Sonuç

Yapılan birebir ve toplu eğitimler, düzeltici önleyici faaliyetler ve sürdürülebilir planlamalarla kurumunuzun konuya dair problemleri ortadan kaldırılmış olacaktır.